Betoniarnia Masełko&Masełko - Beton towarowy Myślenice, Kraków, Skawina, Dobczyce
 
 

Galeria wybranych realizacji »

 

¦cieżka rowerowa My¶lenice – Zarabie

"Trwa budowa ¶cieżki pieszo-rowerowej prowadz±cej

od mostu na Rabie przy ul. Piłsudskiego do drogi biegn±cej do Osieczan..."

 

zobacz Ľrodło »

Dziedziniec w kamienicy Krzysztofory w Krakowie

"Muzeum Historyczne Miasta Krakowa skończyło kolejny, ważny etap remontu i rewitalizacji swojej głównej siedziby czyli Pałacu Krzysztofory..."

 

zobacz Ľrodło » 

Szkoła w Rudniku

zobacz Ľrodło »

 

 

Wybrane inwestycje w których brali¶my udział:

• Pensjonat wypoczynkowy w Rabce Zdrój
• Pensjonat wypoczynkowy w Skomielnej Czarnej dla Firmy Wojt-Bud
• Zbiorniki na wodę pitn± z Firm± Instbud
• Pałac Krzysztofory w Krakowie dobudowa nowego skrzydła muzeum
• Hala magazynowa wraz z chłodni± dla Firmy Zielona w My¶lenicach
• Osiedle domków jednorodzinnych z Firm± Halek
• Osiedle bloków w My¶lenicach z Firm± Raba
• Hala produkcyjna dla Firmy White Cap z Niepołomic z Firm± Instbud
• Oczyszczalnia ¶cieków w Lanckoronie z Firm± Wikar
• Budynek biurowy wraz z hal± produkcyjn± w Krzywaczce dla Firmy Megasort
• Szkoła z hal± sportow± w Łyczance z Firm± U.R.B. Dawiec
• Budynek biurowy wraz z hala produkcyjn± w Jaworniku dla Firmy Zeta
• Hala produkcyjna w My¶lenicach dla Firmy Agrojan
• Posadzki przemysłowe z Firm± PPP dla Firmy Spyrka
• Dom weselny w Pcimiu dla Firmy Spyrka
• ¦cieżki rowerowe z Firm± Instbud dla miasta My¶lenice
• Dom Seniora w Wieliczce z Firm± Gor±czko
• Sieć supermarketów dla Firmy Valdi
• L±dowisko helikopterów przy szpitalu w My¶lenicach
• Umocnienie dróg krajowych dla GDDKiA z Firm± Juvent
• Umocnienie dróg krajowych dla GDDKiA z Firm± Kombud Projekt
• Budowa chodników w ci±gu drogi Zakopianka z Firm± Drocar
• Stacja paliw Bliska w Pcimiu
• Stacja Diagnostyczna w Pcimiu dla Firmy Kamil
• Szkoła w Rudniku z Firm± Lukterm
• Stacja Paliw Lampa w My¶lenicach
• Szkoła wraz z hal± sportow± w Ochojnie z Firm± U.R.B. Dawiec
• Zaplecze sportowe dla LKS Orzeł My¶lenice z Firm± Olexbud
• Produkcja betonu na prefabrykaty dla Firmy Zibet w My¶lenicach
• Oraz wiele innych klientów branżowych i detalicznych których nie sposób wymienić, a dla których mieli¶my przyjemno¶ć pracować.

Betoniarnia Masełko&Masełko |  ul. Drogowców 10, 32-400 My¶lenice